อ่านเพิ่ม : วิธีการใช้ id POINT CLUB

การสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกได้จาก E-Mail หรือ สมัครจาก Facebook Register ได้เลย

capture2


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งจัดการที่อยู่จัดส่งสินค้า โดยเข้าสู่ระบบจาก E-Mail หรือ Facebook Login ก็ได้

capture


การสั่งสินค้า

  1. ทำการกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าตระกร้าสินค้า

Order_00

2. จากตะกร้าสินค้า สามารถเลือก “ดูตระกร้า” หรือ “ชำระเงิน” ได้เลย

Order_01

3. หน้าชำระเงินแสดงรายละเอียดต่างๆของการสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

01

4. ใส่ “ที่อยู่ในการจัดส่ง”

03

5. ทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และเลือก “วิธีการจัดส่ง” 

04

6. ใช้ id POINT เพื่อเป็นส่วนลดการสั่งซื้อ อ่านเพิ่มเติมเรื่อง วิธีการใช้ id POINT

รวมทั้งแสดงยอดสั่งซื้อทั้งหมด พร้อมกับ id POINT ที่ได้รับ

05


การชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ ได้แก่

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

ทำการใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบ และทำเครื่องหมายที่ “เงื่อนไขการให้บริการ” และกดปุ่ม “สั่งซื้อ”

การชำระเงินจะสมบูรณ์และเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการจัดส่งสินค้า

06

2. Paypal 

ทำเครื่องหมายที่ “เงื่อนไขการให้บริการ” และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อด้วย PAYPAL”

การชำระเงินจะสมบูรณ์และเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการจัดส่งสินค้า

07

3. โอนเงินผ่านธนาคาร

3.1 ทำเครื่องหมายที่ “เงื่อนไขการให้บริการ” และกดปุ่ม “สั่งซื้อ”

เมื่อทำการโอนเงินและแจ้งโอนเงินแล้ว การชำระเงินจะสมบูรณ์และเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการจัดส่งสินค้า

08

Transfer2

3.2 การแจ้งชำระเงิน เมื่อทำการโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินที่ระบบแจ้งการโอนเงินได้ โดยไปที่ หน้า “แจ้งชำระเงิน

09-1

12

3.3 หน้าแจ้งการชำระเงิน ทำการใส่รายละเอียดการโอนเงิน พร้อมแนบรูปสลิป และเลือกรายการสั่งซื้อที่จะชำระเงินจากนั้นกด “แจ้งการโอนเงิน”

13


เช็คสถานะของการสั่งซื้อ

1. เช็คสถานะของการสั่งซื้อได้จาก E-Mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน

Delivery

2. สามารถเช็คสถานะการของการสั่งซื้อสินค้า ได้ที่ รายการสั่งซื้อ

09

10

11