การขอคืนสินค้าและคืนเงิน

ทางเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน หากทางลูกค้าพบปัญหาในการใช้สินค้า โดยรายละเอียดและขั้นตอนการขอคืนสินค้าเป็นดังนี้

  1. ระยะเวลาต้องไม่เกิน 2 อาทิตย์ตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า
  2. ส่งอีเมล์แจ้งมาที่ Contact@idskinexpert.com พร้อมทั้งบอกถึงปัญหาในการใช้สินค้าและเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า
  3. เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันกลับแล้ว ทางลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนมาที่บริษัท เพื่อให้ทาง id ตรวจสอบสินค้า
  4. ทาง id จะติดต่อลูกค้าอีกครั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อหาวิธีคืนเงินที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า