Good Skin Care…

is not about hype or fancy ingredients

It is something that should be…  Simple

but truly Effective

id เชื่อมั่นในความเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ

 

การจะตัดสินว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวไหนดีหรือไม่ ไม่ได้วัดจากการมีส่วนผสมที่หายากเป็นส่วนประกอบ หรือเป็น secret formula แต่ต้องวัดจากส่วนผสมที่มีการวิจัยรองรับที่มากเพียงพอ และยืนยันว่าได้ผลจริง

 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่ได้ใช้ส่วนผสมหายากเพื่อทำการตลาดให้สินค้าของเราน่าสนใจ แต่มีราคาเกินจริงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ เราเลือกส่วนผสมที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพจริง และใช้ในอัตราส่วนที่เป็นเห็นผล (effective level) ขึ้นไปเท่านั้น

 

เพราะท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องวัดกันที่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของผู้ใช้